Labbet

Aktionslabbet är också en användbar workshop för grupper som arbetar med kampanjer, aktioner och samhällsförändring underifrån. Poängen är att ge utrymme åt kreativitet och nyskapande när det gäller de metoder vi använder. Här är några versioner av Aktionslabbet vi hållit:

Entimmesversionen

Innehåller några övningar för att få igång tankarna i gruppen kring aktioner, med lite mindre tid på varje delmoment. Programpunkter kan exempelvis vara:

Superhjältarna. En övning för vi utgår från deltagarnas förmågor och intressen för att skapa aktioner.

Legendariska aktioner. Vi berättar om historier vi hört om aktioner, och funderar på varför vi kommer ihåg just dessa.

Vilken typ av aktivist är du? En övning som går ut på att se olika ingångar till politiskt arbete som folk kan ha, och hur organisationen hanterar dessa.

Tretimmarsversionen

Kan innehålla samma övningar som ovan, med lite mer tid. Och andra kan tillkomma, exempelvis:

Alliansspektrum och polarisering. En övning för att få syn på vilka som är aktiva i din fråga, och vilka som det är smartast att försöka påverka.

Aktionsplanering. Vi delar in oss i grupper och arbetar utifrån några olika scenarier som har med gruppens fråga att göra. Målet är att någon eller några av idéerna ska genomföras senare!

Aktionslabbet på Skogsfesten i Dalsland, juni 2018